ดูเถิดสาวน้อย

posted on 17 Mar 2010 11:54 by myuser in impressive
สาวน้อยดูให้ดีก่อนเถิดสาวน้อย
ชายผู้นั้นรักเธอเต็มร้อย
แต่มันมาเต็มร้อยมันจึงมักลด

สาวน้อยดูให้ดีก่อนเถิดสาวน้อย
เธอรักเขามากมายเต็มร้อย
แต่รักนั้นค่อยๆเพิ่มพูน

สาวน้อยดูให้ดีก่อนเถิดสาวน้อย
ชายส่วนใหญ่ทุ่มไปเต็มร้อย
กับดอกไม้ที่สวยสดใส

สาวน้อยดูให้ดีก่อนเถิดสาวน้อย
หญิงส่วนใหญ่ทุ่มไปเต็มร้อย
กับดอกไม่ที่เก็บกล่องไว้

สาวน้อยดูให้ดีก่อนเถิดสาวน้อย
ชายส่วนใหญ่เปลี่ยนใจไม่น้อย
กับดอกไม้ที่สดใสกว่า

สาวน้อยดูให้ดีก่อนเถิดสาวน้อย
หญิงส่วนใหญ่เสียใจไม่น้อย
กับดอกไม้ในกล่องใบนั้น

สาวน้อยดูให้ดีก่อนเถิดสาวน้อย
ดูถึงใจของชายเต็มร้อย
ว่าเขาคอยจะปลูกดอกไม้

สาวน้อยดูให้ดีก่อนเถิดสาวน้อย
ดูว่าใจชายนั้นเต็มร้อย
ที่จะคอยดูแลต้นไม้

สาวน้อยดูให้ดีก่อนเถิดสาวน้อย
ชายผู้นั้นยังคงเต็มร้อย
แม้ดอกไม้ดูแลลำบาก

สาวน้อยดูให้ดีก่อนเถิดสาวน้อย
ว่าชายนั้นมั่นคงเต็มร้อย
กับต้นไม้ใช่เพียงดอกใบ

สาวน้อยดูให้ดีก่อนเถิดสาวน้อย
อย่าหลงลมเพียงความอ่อนช้อย
เพราะดอกนั้นอาจสวยก่อนตาย
 
 
 
 
 
แด่รักนั้นของเธอ ผู้ที่ฉันทำได้เพียงหลงรัีกฝ่ายเดียว 
 
 
 
 
 
สาวน้อยดูให้ดีก่อนเถิดสาวน้อย
ฉันนี่ไงรักเธอเต็มร้อย
เพียงแต่เธอไม่เคยหันมอง